PneumoOnko – program dla pacjentów onkologicznych

Program polityki zdrowotnej z zakresu zapobiegania inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych. Informujemy, że SZPZLO Warszawa Białołęka – Targówek przystąpił do programu: PneumoOnko to program bezpłatnych...

Bezpłatna Szkoła Rodzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży do uczestnictwa w BEZPŁATNYM programie edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” finansowanym ze środków Miasta st. Warszawy. Na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowany...

Nowa Poradnia Ginekologiczno – Położnicza ul. Przykoszarowa 16

Szanowne Panie! Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia w Centrum Zdrowia Białołęka została utworzona Poradnia Ginekologiczno – Położnicza. Z myślą o Waszym zdrowiu i komforcie zapewniamy kompleksową opiekę i wsparcie w zakresie zdrowia kobiet. Każda kobieta poczuje...

Aktywny Senior – nowy turnus!

Zapraszamy osoby powyżej 60 r.ż. na bezpłatne zajęcia usprawniające dla seniorów. Zajęcia będą się odbywać: w sali ćwiczeń i na basenie KBR “Muszelka” przy ul. Balkonowej 2 w sali ćwiczeń przy ul. Balkonowej 4 w sali ćwiczeń przy ul. Milenijnej 4 Zajęcia...

Tłumacz języka migowego on-line

Z radością informujemy, że usługa tłumacza języka migowego on-line jest już dostępna we wszystkich naszych placówkach. https://www.zozbt.waw.pl/tlumacz-pjm/ Usługa jest finansowana przez m.st. Warszawa To kolejny krok w poprawie dostępności do świadczonych usług...

Dbamy o potrzeby osób z niepełnosprawnościami

W dniu wczorajszym, w Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym przy ul. Remiszewskiej 14, odbyło się spotkanie z Prezeską Fundacji „Kulawa Warszawa”, Panią Izabelą Sopalską – Rybak. W spotkaniu ze strony Zakładu uczestniczył Dyrektor Marcin Jakubowski, Pełnomocnik...

Nowe numery telefonów do rejestracji

Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży ul. Balkonowa 4 Poradnie: rehabilitacyjna, logopedyczna, fizjoterapia ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej Rejestracja (22) 744 00 53, (22) 518 26 66 *** Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych  „Muszelka” ul....

Profilaktyka chorób układu krążenia (ChUK)

17 maja obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze, a jego bagatelizowanie grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. Szczególnie w takim dniu zachęcamy do sprawdzenia...

Bezpłatne szczepienia dzieci przeciw HPV

Dla kogo jest program? Program kierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 12-13 lat, mieszkających w Warszawie. Gdzie odbywają się szczepienia? Szczepienia są wykonywane w poradniach POZ dla dzieci po kwalifikacji lekarskiej: ul. Łojewska 6 ul. Milenijna 4 ul....

Uwaga! Uruchamiamy nowe numery telefonów!

Szanowni Pacjenci, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, uruchomiliśmy dwa dodatkowe numery telefonów. ➤ Od teraz, jeśli nie możecie przyjść na daną wizytę i chcecie ją odwołać, prosimy dzwonić pod numer: tel.: (22) 101 01 87 ➤ Natomiast jeśli potrzebujecie...

IMPLANTOLOGIA – zapraszamy do zapisów!

Przedstawiamy trwały sposób uzupełnienia brakujących zębów, który pozwala zyskać piękny uśmiech i pewność siebie. Implantologia stomatologiczna umożliwia uzupełnienie brakujących zębów. Implantem zębowym, jest tytanowy wszczep, zastępujący korzeń utraconego wcześniej...

SZKOŁA RODZENIA – Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatny program edukacji przedporodowej GDZIE JEST REALIZOWANY PROGRAM? Przychodniaul. Poborzańska 6, Warszawa Poradnia Ginekologiczno-Położniczaul. Milenijna 4, Warszawa W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?od poniedziałku do piątku ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!...

Dom Opieki Medycznej

Szanowni Pacjenci,

Od 25 czerwca 2024 na terenie Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego przy ul. Remiszewskiej 14, działa Dom Opieki Medycznej.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kryteria kwalifikacji do wsparcia w ramach domu opieki medycznej

✓ Kryteria włączenia

Do DOM mogą być zakwalifikowane osoby, które w momencie aplikacji spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. mają postawioną diagnozę choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej lub średniozaawansowanej choroby;
 2. ze względu na chorobę/zespoły otępienne wymagają opieki dziennej;
 3. ich stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, ale wymaga dodatkowego wsparcia poza opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia w domu opieki medycznej udzielane będą osobom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, jednakże niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym i/lub pobytu w jednostkach stacjonarnej opieki długoterminowej;
 4. zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, tj. będące osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 5. udzieliły świadomej zgody w formie pisemnej na udział w programie.

Decyzję o przyjęciu osoby aplikującej do Domu Opieki Medycznej podejmuje zespół terapeutyczny działający w podmiocie prowadzącym DOM na podstawie rozmowy z potencjalnym uczestnikiem, testów psychologicznych, analizy dokumentacji medycznej, wywiadów z rodziną/opiekunami potencjalnych uczestników oraz ich ewentualnej obserwacji stanu psychicznego i fizycznego.

Kryteria wyłączenia

Osoba będzie wykluczona z udziału we wsparciu w ramach DOM w przypadku, gdy:

 1. nie spełnia któregoś z wymienionych w podrozdziale kryteriów włączenia;
 2. korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych;
 3. korzysta z innego wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi w formie dziennej;
 4. osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaburzenie psychiczne (inne niż choroba otępienna) lub uzależnienie (nie wyklucza się natomiast współistnienia tych zaburzeń u uczestnika);
 5. z własnej woli zrezygnuje z pobytu w domu opieki medycznej;
 6. jej stan pogorszy się na tyle, że wymagała będzie realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
  Dopuszczalna jest nieobecność do 10 dni roboczych w miesiącu, po którym osoba zostaje wykreślona z listy uczestników, jednakże każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez realizatora w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin.
 7. Zespół terapeutyczny w wyniku ewaluacji zdecyduje o konieczności wykluczenia uczestnika ze wsparcia w ramach DOM.

Zapewniamy:

 • Opiekę medyczną
 • Rehabilitacje
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Edukacje zdrowotną
 • Wyżywienie w trakcie pobyty

POBYT W PLACÓWCE JEST BEZPŁATNY

Czas trwania pobytu w domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny w czasie przyjęcia do DOM.

Dokumentację zgłoszeniową stanowi:

 1. Formularz zgłoszeniowy do Programu wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Skierowanie do DOM od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
 3. Formularz danych pacjenta (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

Prowadzimy ciągły proces rekrutacji

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 518 26 57

Serdecznie zapraszamy
Marcin Jakubowski
Dyrektor SZPZLO Warszawa Białołęka – Targówek

DOKUMENTY

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Skierowanie do DOM

Załącznik nr 3 Formularz danych pacjenta

Załącznik 4 - Klauzula informacyjna

Skip to content